27.11.2016 Team Rokan missio Tansaniassa – KEHITYSYHTEISTYÖTÄ eläinten olojen parantamiseksi ?

Team Rokan työstä kertovan Norsunluukoira- sarjan myötä olemme saaneet huolestuneita yhteydenottoja eläinten kohtelusta Tansaniassa.

On hyvä, että ihmiset reagoivat, sehän kertoo välittämisestä. On kuitenkin hyvä myös avata tätä keskustelua, jotta ymmärtäisimme enenevissä määrin asioiden syy-seuraussuhteita. Tätä kautta tie kehitykseen, myös eläinten näkökulmasta, on huomattavasti tasaisempi.

Tansaniassa eläinsuojelullisten ongelmien takana on monisyinen nippu asioita: On uskonnollisia syitä, kulttuurisidonnaisia syitä, koulutuksen puutetta, sekä ihmisten omaan elämänhallintaan liittyviä asioita. Vain muutamia mainitakseni. Tietysti myös asenteellisuutta löytyy, ihmiset kun ovat erilaisia, yksilöitä, jokaisessa maailman maassa. Näin myös Tansaniassa. Kun ajatellaan isoa kuvaa, niin lähtökohtaisesti eläinten hyvinvointiin liittyvät asiat saavat vähemmän huomiota niissä yhteiskunnissa, joiden yleinen elintaso on alhaisempi. Tämä pätee myös Tansaniaan.

Edellä kerrottuun perustuen väitän, että kehitysyhteistyön tosiasiallisella toimivuudella on ratkaiseva merkitys myös eläinten hyvinvoinnin parantamisessa kehitysmaissa. Tosiasiallisella toimivuudella tarkoitan tuloslähtöistä lähestymiskulmaa, jossa kehitysyhteistyöhön sijoitetuilla resursseilla saadut tulokset on luettavissa mahdollisimman selkokielisinä viivan alta. Kehitysyhteistyön toimintakenttä on kuitenkin erittäin haastava ja vaatii tekijältään paljon.

Nostaisin esimerkiksi Tansanian poliisikoirayksikön päämajan, joka oli kuin koirien keskitysleiri kun sinne ensi kertaa astuimme. Ensimmäinen tunteeni oli viiltävä tuska, heti toisena tuli vihan tunne. Kolmanneksi mieleeni nousi kysymys ”MIKSI ?”. Vaikka tunteet olivat pinnassa, niin tie kehitykseen oli kirkkaana mielessämme. Ensimmäisenä askeleena oli löytää vastauksia päissämme pyöriviin kysymyksiin. Tästä johtuen teimme valtavan selvitystyön, johon sisältyi tiedonhankintaa esimerkiksi poliisikoirayksikön hallinnosta & operatiivista toiminnoista, resurssikysymyksistä sekä paikallisten ohjaajien koulutus- kulttuuri- ja perhetaustoista. Viimeksi mainitusta esimerkkinä kerrottakoon, että ensimmäiset kaksi koulutukseemme valittua poliisikoiranohjaajaa asuivat Team Rokan talossa koulutusjaksonsa ensimmäiset 3kk. Tästä oli merkittävä hyöty monessa suhteessa. Eikä vähiten siksi, että koulutettavat edustivat Tansanian poliisikoirayksikön päämajaa, jonka komentaja vastaa kaikista poliisikoirayksiköistä Tansanian alueella.

Suuresta selvitystyöstä ja sitoutumisesta huolimatta välistä homma ei toiminut. Toisinaan meni hermot syystä, joskus varmasti syyttäkin. Norsunluukoira- sarjan tuotantotiimi on onnistunut hyvin tuomaan esille tätä toimintakentän problematiikkaa. Kaikesta huolimatta askelia otettiin myös oikeaan suuntaan. Ja niitä otettiin monta. Se tekee minut äärimmäisen onnelliseksi.

 

Alla olevien linkkien kautta pääset palaamaan hetkiin, joiden myötä Team Rokan <u>kehitysyhteistyöprojekti</u> sai ainakin omassa päässäni oikeutuksen olemassaololleen.

 

Toni Lahtinen Team Rokka Opetellaan koiran terveystarkastusta: katso tästä!

Leikitään koirien kanssa: katso tästä!

Läheisyyttä: katso tästä!

Lisää läheisyyttä: katso tästä!

Positiivista koulutusta herkkupaloilla: katso tästä!

Oppilaat harjoittelevat kontaktin pitämistä pentujen kanssa: katso tästä!

Oikeaoppista pentujen käsittelyä: katso tästä!

Opetellaan korvien putsausta: katso tästä!

Etsintätreeniä positiivisen vahvistamisen keinoin ja hännät heiluu: katso tästä!

Kennel- parannuksia: katso tästä!