15.01.2017 Kehitysapu, terrorismi ja norsujen kohtalo

Norsujen kohtalon keskiössä on osaltaan se, kuinka länsimaat onnistuvat- tai epäonnistuvat kehitysaputyössään. Kehitysapu on tärkeä juttu, mutta vain silloin, kun apu menee sitä tarvitsevalle.

Ilman läpinäkyvää, faktoja kaunistelematonta lähestymiskulmaa, ei ole mahdollista vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi kehitysmaiden korruptoituneisiin viranomaisrakenteisiin.
On selvää, että nämä korruptoituneet rakenteet heikentävät huomattavasti yhteiskunnan toimivuutta ja ovat omiaan helpottamaan myös järjestäytyneen rikollisuuden toimintaa, olipa kyseessä sitten terrorismi, norsunluukauppa, huumeet tai mikä muu rikollisuuden laji tahansa.

Mielipiteeni perustuu niihin faktoihin, jotka totesin, ja myös dokumentoin Tansanian projektimme aikana. Tulenkin palaamaan norsunluukauppaan liittyvään korruptioon vielä lähiaikoina. Ennen sitä toivoisin teidän lukevan oheisen linkin alta löytyvän artikkelin, joka on julkaistu Englannissa ilmestyvässä The Mail on Sunday- lehdessä joulukuussa 2016.

Artikkeli käsittelee satojen miljoonien kehitysapusopimukset omaavaa konsulttiyritystä, jota epäillään useista väärinkäytöksistä. Artikkelissa kerrotaan myös lehden hallussa olevista asiakirjoista, joiden mukaan osa englantilaisten veronmaksajien rahoista valuu terroristien käsiin. Samassa yhteydessä myös selviää, että tämän veronmaksajien rahoilla pyörivän, kehitysyhteistyötä tekevän yrityksen johtaja nauttii työstään merkittäviä etuja; Yritys maksoi miehelle pelkästään osinkoina n. 800 000 puntaa vuodessa.

Mikäli lehden väitteet osoittautuvat todeksi, on kyseessä äärimmäisen huolestuttava asia, onhan yritys nauttinut kansalaistensa luottamusta veromiljoonien muodossa jo vuosikaudet. Jopa maailmanpankin ex-presidentti on ylistänyt tämä yrityksen toimintaa. No, ainakin yrityksen web-sivuilla näin kerrotaan.

Suomessa tästä Englannin tapauksesta ei ole toistaiseksi uutisoitu, syystä tai toisesta. Tästä johtuen katsoin enemmän kuin tarpeelliseksi, että asia nostetaan Team Rokan kanavan kautta kaikkien tietoisuuteen.

Tapahtuuko tällaista sitten Suomessa? No ei varmasti samassa mittakaavassa, onhan Englanti kehitysapumaailmassa huomattavasti Suomea merkittävämpi toimija.
Niin tai näin, näkisin äärimmäisen tärkeäksi, että meidänkin kehitysapuvarojen käytöstä tiedotettaisiin huomattavasti nykyistä läpinäkyvämmin.
Kolmansien osapuolien tulisi kyetä seuraamaan aktiivisesti kuinka julkisia varoja käytetään.
Kaikki keskeiset tiedot kehitysyhteistyöprojekteista ja niiden kulurakenteista, mukaan lukien erilaiset konsulttipalkkiot, tulisi olla kansalaisten luettavissa selkokielisessä muodossa. Tiedot tulisi löytyä ainakin Suomen ulkoministeriön web-sivuilta. Tämä olisi kaikkien etu. No, ainakin niiden, joilla on puhtaat jauhot pussissa ja toimintansa motiivina aito halu auttaa heikompaa.

Toni Lahtinen
Toiminnanjohtaja
Team Rokka

Alkuperäinen uutinen, Daily Mail: Exposed, the foreign aid giant which conned MPs with fake glowing testimonials about overseas work to snaffle £329million of taxpayers’ cash

Tässä osa The Mail on Sunday- lehden artikkelista suomennettuna:

Huijauslausuntoja parlamentaariselle komitealle

Miljooniin puntiin nousevia summia veronmaksajien rahoja kahmiva Britannian ulkomaanavun toimija yritti huijata parlamentaarista valvontakomiteaa ja varjella tuottoisia liiketoimiaan tehtailemalla mairittelevia todistuksia tuloksistaan.
Adam Smith International (ASI) tehtaili hankkeitaan tukevia lausuntoja ja lähetti niitä Britannian ulkomaanavun toimintaa valvovalle parlamentaariselle komitealle.

ASI:ssä laadittiin korkea-arvoisten ulkomaalaisten poliitikkojen ja viranomaisten nimissä perättömiä lausuntoja, jotka lähetettiin valvontakomitealle.

Postituskampanja oli reaktio The Mail on Sunday -lehden paljastuksiin siitä, miten Britannian 12 miljardin punnan ulkomaanapua valuu tehottomien brittiläisten yhtiöiden näennäisiin hankkeisiin. Väärillä lausunnoilla yritettiin pelastaa ASI:n rahahanojen tyrehtyminen; kaikkiaan 36 tuottoisaa sopimusta, joiden arvo on yhteensä 329 miljoonaa puntaa. ASI:n huijausyritys paljastui, kun Britannian ulkomaanavun rahoitusta valvovan parlamentaarisen komitean International Development Committeen (IDC) väki huomasi, että heitä suorastaan pommitettiin epäilyttävän samankaltaisilla lausunnoilla, joissa kaikissa hehkutettiin ASI:n toiminnan erinomaisuutta.

Huijausposteja vuodettiin The Mail on Sundaylle, joka julkisti, millaisiin tekoihin ASIssä oli alennuttu. Viesteistä käy ilmi, miten ASI:n johtoon kuuluva henkilö varoitti alaisiaan, ettei näiden pidä kirjoittaa todistuslausuntoja “täydellisellä englannilla silloin, kun he kirjoittavat kirjoitustaidottomien maanviljelijöiden nimissä”.
Toisessa sähköpostissa samainen johtaja kirjoitti: “Täytyy varmistaa, ettei ASI:n työntekijöitä tunnisteta viestien kirjoittajiksi.” “On epäilyttävää, jos kaikki lausunnot ovat samanlaisia”, johtaja ohjeisti välttämään paljastumista