SOSIAALISEN MEDIAN OHJEISTUS

yellow_line

Team Rokan viralliset kommunikaatiokanavat ovat:
Web-sivut: www.teamrokka.com

Team Rokan viralliset sosiaalisen median kanavat:
Facebook | Team Rokka
Linkedin | Team Rokka
Linkedin | Toni Lahtinen
Youtube | Team Rokka
Instagram | Team Rokka
Twitter | Team Rokka 

Muut mediat tai yhteisöt (esimerkiksi blogit, nettisivut, podcastit, tilit, sivut tai ryhmät ja jne.) liittyen Team Rokkaan, sen toimintaan, tuotteisiin, palveluihin tai yksiköihin eivät ole virallisia Team Rokan kommunikaatiokanavia. Team Rokka ei tue muita kuin virallisia kommunikaatiokanaviaan.

Team Rokan virallinen edustaminen sosiaalisessa mediassa on luvanvaraista toimintaa. Mikäli aikeissa on perustaa Team Rokan toimintaan, tuotteisiin, palveluihin tai yksiköihin liittyvä ulkopuolinen blogi, nettisivu, podcast, tili, sivu, ryhmä tai muu vastaava on otettava yhteys Team Rokan edustajaan välittömästi.

Team Rokka ei allekirjoita tai ota vastuusta mistään sisällöstä, jonka yhteistyökumppani tai kolmas osapuoli on luonut (käyttäjän luoma sisältö, UGC). Tähän kuuluu sekä yhteistyökumppanin tai kolmannen osapuolen generoima teksti sekä tiedostot (esimerkiksi, mutta ei rajoittuen: videot, kuvat, äänitiedostot, ohjelmatiedostot tai dokumentit). Tilanteessa, jossa Team Rokan toiminta, tuotteet tai palvelut ovat keskustelun kohteena, on Team Rokka asettanut ohjeistuksia, joita kaikkien osapuolien kannattaa turvallisuussyistä noudattaa. Tämä ohjeistus on saatavilla Team Rokalta pyydettäessä.